Půnć w Turzi

Do Goroli co nic nie rozumieją słownik !

To już tela lot minyło jak umrzył farorz Kasperczyk ale byście kiedy prziszli na mszo do podwodzisławskich Turze abo Jedłownika to prawie za kożdym razym ludzie rzykajům za niego. A bo to był Wielki Człowiyk! Ale możnej od poczůntku:

Bez ostatnio wojna była tako jedna, fest wielko parafia w Jedłowniku. Bardzo staro parafia, půnoć już w XIII wieku stoł tukej kościůł. Ale nie wiym czamu, ale jeszcze w 1945 roku do Jedłownika chodziyli na msze ludzie z inkszych i to niemałych wiosek, takich jak Czyżowice, Turza, Turziczka, Karkoszka a Marusze. A kosciół pył piykny, drewniany, ale za mały na tela ludzi!

Zaroz po wojnie w Czyżowicach powstoł piyrwszy zbudowany po wojnie na ziymi rybnickij kościůł (teroz już na jego miejscu stoi dużo wiynkszy i piykniejszy, nowy). W tym samym czasie pojawiył sie w Jedłowniku nowy farorz, ks. Ewald Kasperczyk. Zaroz też sie zabroł do roboty i postanowiył w tych bardzo ciynżkich, powojynnych czasach stawiać dwa kościoły naroz - w Turzi a w Jedłowniku. Dziynki bardzo wielkimu zaangażowaniu parafian kościoły gibko były postawione. I tela dobrze, bo jak potym kůmůny zaczły robić wierzůncym problymy z budowům nowych kościołůw w Polsce to było gorzij. Jakoś se ludzie kaj indzij musieli dować rada. A to jak ni mieli pozwolynio na budowa to sie zgodali i bez noc postawiyli kościůł w stanie surowym i władze ni miały wyjścio - musiały sie z tym pogodzić. W Jastrzymbiu (i nie tylko) kaj sie dużo blokůw postawiyło tyż były problymy stawiane parafianům. Tam se zaś dali rada i przekludziyli stary, drewniany jedłownicki kościůł św. Barbary i do dzisiej stoi miyndzy blokami.

Pora lot po wojnie, Turza z roku na rok sie stowała coroz bardzij popularnym miejscym na půnć - wielu ludzi wierzyło we wstawiynnictwo u patronki Matki Boskij Fatimskij w roztomajtych intyncjach, inkszi nawiydzali to miejsce aby wzmocnić wiara. I też to sie kůmůnom nie spodobało. Nachodzyli farorza Kasperczyka, m. in. ich funkcjonariusze zrobiyli nalot na fara i co nieco poniszczyli. Půnoć jakiś partyjok chcioł mieć meble z fary we swoij willi. Ale ks. Kasperczyk to bůł naprowda můndry chop - na piyknych meblach doł wydropać teksty z biblie. I to te meble uratowało - bo co za partyjok kůmůnistyczny chciołby coś takigo miec w doma? Dyć Lynin, Stalin a Bierut padali, że Boga ni ma? Bez jakiś czas był na wygnaniu - kajś na drugim kůńcu Polski. Ale i tam nie zapůminoł o swoich owieczkach na ziymi wodzisławskij - dowodym je list piyknym pismym napisany moimu tacie, kiedy wtedy bůł małym bojtlym i słůżył jako ministrant w Jedłowniku.

W kůńcu lud wygroł z kůmůchami i do dzisio w Turzi kożdo piyrwszo niedziela po 12 od maja do paździyrnika je půnć a na nim wieeeela ludzi. Ksiůndz Kasperczyk umrzył w latach 70tych. Ciůngle żyjom ludzie kierzi pamiyntajom jego działalność i za niego dajom na mszo. Jo go nie znoł ale telach o nim dobrego słyszoł, ze pod wiela żyja to pamiynć o nim nie zniknie.

A se mogům rozmańte gazety, portale internetowe i telewizje ciepać sie na wierzoncych, kościůł i samego Boga, szydzić, robić "podchody" i strůnnicze artykuły. Nie wiym kto za tym stoi, szkoda że tela słabych ludzi bez so słabnie w wierze. Ale Bóg i tak kożdego kiejś za wszystki jego grzychy osůndzi. A jo wierza, że půnć w Turzi nie zniknie i zaś z majym dechůwka zagro do procesyje z figůrkom z Fatimy melodia "po gůrach dolinach rozlygo sie głos...".